Zincirler

BNB Smart Chain

Build web3 dApps effortlessly

BNB Beacon Chain

Sunset soon

BNB Chain ekosisteminin staking ve yönetişim katmanı

DokümantasyonGitHubFaucetStake BNBBscScanBSCTraceDev ToolsLearn more about FusionDokümantasyonBeacon Chain TarayıcısıBNB Stake EdinDokümantasyonGitHubFaucetKöprüGreenfieldScanDCellarDev ToolsDokümantasyonGitHubFaucetKöprüopBNBScanDev ToolsDokümantasyonGitHub

Geliştiriciler


Submit dApps

BNB Smart ChainBNB GreenfieldopBNBzkBNBTrading Volume Incentive ProgramDAU Incentive ProgramTVL Incentive ProgramBaşlayınMVB Hızlandırma ProgramıSpace BMEME Innovation ProgramTüm Programları Görüntüle

Ekosistem

Topluluk

Bize UlaşınUygulama Geliştirmeye Başlayın
Bize UlaşınUygulama Geliştirmeye Başlayın

Rakamlarla Web3: Doğrulanmış Akıllı Sözleşmeler, Ayı Piyasasına Rağmen 2023'ün İkinci Çeyreğinde Arttı

2023.8.3  •  8 min read
Blog post image.

Özet

2023'ün ikinci çeyreği, ayı piyasasının ortasında dahi çeşitli blockchainler arasındaki doğrulanmış akıllı sözleşmelerde kayda değer bir artışa tanık olmuştur. Bu durum, alandaki sürekli gelişim taahhüdünü ortaya koymaktadır. Bu rapor BNB Chain, Ethereum, Polygon, Fantom, Avalanche, Arbitrum ve Optimism için aylık doğrulanmış akıllı sözleşme verilerini vurgulayan derinlemesine bir analiz sunmaktadır. Rapor, bu blockchainlerde doğrulanmış akıllı sözleşmelerin aylık yüzdelerini karşılaştırarak 2023'ün ikinci çeyreğinde doğrulanmış akıllı sözleşmelerdeki artış trendini vurgulamayı amaçlamaktadır.


BNB Chain, tüm Doğrulanmış Akıllı Sözleşmeler içinde ortalama %46,5'lik pazar payıyla ikinci çeyreğe hakim konumdadır, Ethereum ise %31,3 ile bunu takip etmektedir.


Özellikle mayıs ayında sektördeki tüm doğrulanmış Akıllı Sözleşmelerde bir büyüme gözlemledik. Bu tür bir gösterge, piyasaya sürülmekte olan yeni dApp'ler veya projeler için tam olarak olmasa da en azından yön anlamında bir proxy olabilir.

1. Giriş


Blockchain sektörü yıllar içinde akıllı sözleşme uygulamalarında önemli bir büyümeye tanık olmuştur. Akıllı sözleşmeler, anlaşmaların merkeziyetsiz ve otomatik şekilde işleme konmasını mümkün kılarak katılımcılar arasında şeffaflık ve güven sağlamaktadır. 2023'ün ikinci çeyreğinde, alana akan Risk Sermayesi fonlamasındaki azalma gibi ayı piyasası koşullarına rağmen doğrulanmış akıllı sözleşmelerin sayısı artmaya devam ederek sektörün direncini ve blockchain tabanlı çözümlere yönelik artan talebi vurgulamıştır.

2. Metodoloji


2023'ün ikinci çeyreğinde doğrulanmış akıllı sözleşmelerde görülen artışı analiz etmek adına BNB Chain, Ethereum, Polygon, Fantom, Avalanche, Arbitrum ve Optimism için aylık veriler topladık ve bunları analiz ettik. Sağlanan veriler, Nisan 2023'ten Haziran 2023'e kadar olan dönem için her blockchainde doğrulanmış akıllı sözleşmelerin toplamını içermektedir. Yüzdeler, akıllı sözleşmelerin her ay blockchainler arasındaki dağılımını temsil etmektedir.


3. Analiz ve Bulgular


2023'ün ikinci çeyreğine ait verilere bakıldığında, BNB Chain'in doğrulanmış akıllı sözleşmeler açısından lider durumda olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum, alandaki baskın konumunu ve topluluğunun ekosistemine duyduğu güveni pekiştirmektedir. Genellikle projeler, pazara giriş stratejilerinin bir parçası olarak BNB Chain'in yüksek DAU'sundan (2023'ün ikinci çeyreğinde 1,2 milyonun üzerinde) yararlanmaktadır.

Ethereum, doğrulanmış akıllı sözleşmelerin yüzdesinde istikrarlı şekilde büyüme göstererek lider bir blockchain olma durumunu korumuştur. Ayrıca Polygon, Fantom, Avalanche, Arbitrum ve Optimism dahil olmak üzere diğer blockchainlerin tümü, doğrulanmış akıllı sözleşme faaliyetlerinde istikrarlı bir etkileşim ortaya koymuştur.

BNB Chain, pazar payında ikinci çeyreğin başındaki %38 seviyesinden çeyrek sonunda %45'e yükselerek önemli bir artış göstermiştir. Bu performans, BNB Chain'in hakimiyetinin ve geliştiriciler ile kullanıcılar tarafından altyapısına duyulan yüksek güvenin altını çizmektedir.

Ethereum, doğrulanmış akıllı sözleşmeler için en büyük ikinci blockchain olma durumunu korumuştur. Nisan 2023'te %31'den Haziran 2023'te %34'e değişen oranlarla istikrarlı bir büyüme sergilemiş ve bu, daimi önem düzeyini ve benimsenmesini ortaya koymuştur.

Polygon, Nisan 2023'te %10,8'den başlayarak ve 2023'ün ikinci çeyreği boyunca %10-12 aralığındaki varlığını sürekli koruyarak doğrulanmış akıllı sözleşmelerde direnç göstermiştir. Ölçeklenebilirlik çözümleri ve düşük işlem ücretleri, bunu geliştiriciler için cazip bir opsiyon haline getirmektedir.


Fantom'un doğrulanmış akıllı sözleşme yüzdeleri, Nisan 2023'te %3,3 ile başlamış ve Haziran 2023'te kademeli olarak %1,4'e düşmüştür. Fantom, doğrulanmış akıllı sözleşme faaliyetlerinde bir düşüş yaşamakla birlikte Web3 geliştirici ekosisteminde önemli bir rol oynamaya devam etmektedir.


Avalanche, 2023'ün ikinci çeyreği boyunca %2,2 ile %2,7 arasında değişen yüzdelerle, doğrulanmış akıllı sözleşmelerde nispeten istikrarlı bir performans sergilemiştir. Yüksek işlem oranı ve düşük gecikme süresi, geliştiricilerin dikkatini çekerek tutarlı akıllı sözleşme faaliyetleri sağlamıştır.

Arbitrum, doğrulanmış akıllı sözleşmelerde Nisan 2023'te %0,9'dan başlayıp Haziran 2023'te %4,5'e ulaşan kayda değer bir büyüme göstermiştir. Bu önemli artış, 2023'ün ikinci çeyreğindeki akıllı sözleşmelere ilişkin geliştirici faaliyeti dikkate alındığında Arbitrum'u kayda değer bir blockchain olarak konumlandırmaktadır. Geliştiriciler arasında giderek artan popülerliğine katkıda bulunan unsurlar büyük ihtimalle Ethereum ile uyumluluğu, ölçeklenebilirlik vaatleri ve düşük ücretleri olmuştur.


Optimism, doğrulanmış akıllı sözleşmelerde Nisan 2023'te %1,2'den başlayıp Haziran 2023'te %1,5'e ulaşan istikrarlı bir büyüme göstermiştir. Optimism'in Ethereum Katman 2 ölçeklendirme çözümlerine odaklanması, daha hızlı ve daha ucuz işlemler arayan geliştiricilerin ilgisini çekmiş ve katılımlarını sağlamıştır.

Genel olarak 2023'ün ikinci çeyreği, birden fazla blockchainde doğrulanmış akıllı sözleşme faaliyetlerindeki artışın kanıtladığı üzere, blockchain ekosisteminde güvenlik, güvenilirlik ve ölçeklenebilirliğe gittikçe daha fazla önem verildiğini vurgulamaktadır.

4. Katman 2'ler: Web3'teki yeni Trend (ölçeklendirme)

  • BNB Chain, 2023'te katman 2 ölçeklendirme çözümü zkBNB'nin önemli ölçüde benimsenmesine tanık olmuştur. BNB Chain topluluğu, merkeziyetsiz bir veri depolama blockchaini olan BNB Greenfield'ı piyasaya sürerek inovasyona olan bağlılığını ortaya koymuştur. Ayrıca ekosistem, test ağında aktif olarak geliştirilen 11'den fazla projeyle büyük ilgi toplayan BNB Chain'de Optimism tabanlı bir Katman 2 çözümü olan opBNB'yi bünyesine katmıştır.
  • Linea, zkProofs'un güvenliğini ve performansını tam EVM uyumluluğuyla birleştirmeyi amaçlayan zkEVM çözümlerinden biridir. Consensys, test ağını 28 Mart 2023'te kullanıma açmıştır.
  • Arbitrum Foundation, Arbitrum Nova ve Arbitrum One ağları için DAO yönetişiminin başladığını duyurmuştur. Yeni merkeziyetsiz yapıyı desteklemek için $ARB adlı bir yönetişim tokeni tanıtılmıştır.
  • Polygon'un zkEVM Mainnet Beta ikinci çeyrek ölçütleri, ağın etkinlikteki istikrarlı büyümesini yansıtmaktadır.


5. Bunları Nasıl Anlamalıyız?


Ayı piyasası koşullarına rağmen 2023'ün ikinci çeyreğinde doğrulanmış akıllı sözleşmelerdeki artış, piyasa için alınacak birçok dersi beraberinde getirmektedir.


Düşüş trendine rağmen Blockchain Teknolojisinin gösterdiği Direnç: Doğrulanmış akıllı sözleşme kullanımında devam eden büyüme, blockchain teknolojisinin dirençli yapısını vurgulamaktadır. Bu, geliştiricilerin ve kullanıcıların, piyasadaki gerilemeler sırasında bile blockchain ve merkeziyetsiz uygulamaların potansiyeline güvenmeye devam ettiklerini göstermektedir.


Zengin Blockchain Ekosistemi: Farklı blockchainlerin karşılaştırılması, birden fazla platforma sahip, zengin bir çeşitlilik sergileyen ve geliştiriciler ile kullanıcıların ilgisini çeken bir ekosistem ortaya çıkarmaktadır. Bu opsiyon çeşitliliği, geliştiricilere kendi özel gereksinimlerine uygun seçenekler sunarak blockchain alanında sağlıklı rekabeti ve inovasyonu teşvik etmektedir.


Belirli özelliklere göre Geliştirici Tercihindeki Potansiyel Değişim: Arbitrum ve Optimism gibi blockchainlerin doğrulanmış akıllı sözleşme yüzdelerindeki büyüme, geliştiricilerin bu blockchainleri ölçeklenebilirlik, daha düşük ücretler ve gelişmiş kullanıcı deneyimi ile bağlantılı unsurlar için keşfediyor olabileceğini öne sürmektedir.


Olgunlaşan Katman 2 Çözümleri: BNB Chain'in Arbitrum ve Optimism gibi Katman 2 çözümleri, opBNB ve zkBNB, Ethereum'a ilişkin ölçeklenebilirlik ve maliyet sorunlarını ele alma bakımından öne çıkmaktadır. Büyüme ayrıca piyasada temel katmanın sınırlamalarının aşılması için bu çözümlere olan güvenin arttığını da göstermektedir.


2023'ün ikinci çeyreğine dair gözlemlerimiz düşünüldüğünde, aşağıdakilerin 2023'ün üçüncü çeyreğinde gelişmeye veya ivme kazanmaya devam edeceğine inanıyoruz:

Güvenlik ve Güven Vurgusu: Gelişmiş kriptografi ve denetimlere yatırım yapan platformlarla akıllı sözleşme güvenliğinin artırılmasına odaklanılacağını tahmin etmekteyiz.


Katman 2 Çözümlerinin Benimsenmesinde Sabit Momentum: opBNB ve zkBNB gibi Katman 2 çözümleri, ölçeklenebilirlikleri ve uygun maliyetleri nedeniyle daha fazla büyümeye hazırdır.


Zengin Blockchain Ekosistemi: Birden fazla blockchaindeki akıllı sözleşmelerin büyümesi nedeniyle zincirler arası birlikte çalışabilirliğin artması beklenmektedir.


Kullanılabilirlik İnovasyonu: Geliştirici tercihinde görülen, daha düşük işlem ücretlerine sahip kullanıcı dostu blockchainlere yönelim göz önüne alındığında blockchainlerin kullanılabilirliği ve performansında daha fazla inovasyon olmasını bekliyoruz. Bu, işlem hızında iyileştirmeleri, gas ücretlerinde azalmayı ve daha sezgisel kullanıcı arayüzlerini içerebilir.


Düzenleme Ortamı: Düzenleyicilerin incelemeleri muhtemelen artacaktır. Uyumluluk; kuruluşlar ve geliştiriciler için kilit öneme sahip olacaktır. Kuruluşlar ve geliştiriciler, düzenlemelere ilişkin gelişmeleri takip etmeli, operasyonlarının ve uygulamalarının birbiriyle uyumlu olmasını sağlamalıdır.


Eğitim ve Destek Artışı: Akıllı sözleşmeler ve blockchain teknolojisindeki büyüme, faydaları ve riskleri hakkında kapsamlı bir eğitim ihtiyacını vurgulamaktadır. Toplum, blockchain teknolojisi ve merkeziyetsiz uygulamalara ilişkin faydalar ve riskler konusunda eğitilmelidir.


Uyum Stratejisi: İşletmeler kısa vadede bu trendlere uyum sağlamalıdır. Paydaşlar uzun vadede blockchain teknolojisinin daha geniş çapta benimsenmesi yönünde nasıl etki yaratabilecekleri üzerine düşünmelidir.


6. Sektör Liderleri Web3 Büyümesi ve Gelişimi Hakkında Ne Düşünüyor?


BNB Chain, sektör liderlerinden Web3 ekosisteminin büyümesi ve gelişmesi, ayrıca bunun sektörün üçüncü çeyreği ve sonrasındaki geleceği için ne anlama geldiği hakkında içgörüler toplamıştır.

Ajoobz'un Kurucusu Eljaboom'un sözleriyle: “Son verilere göre, doğrulanmış sözleşmeler kripto kışına rağmen dikkate değer bir artış gösterdi. Bu, sektörün kriptoyu herkes için güvenli, sağlam ve ölçeklenebilir bir yer haline getirme kararlılığının ve azminin harika bir örneğidir.”

CyberConnect ve Link3 CEO'su ve Kurucu Ortağı Wilson Wei ise şunları eklemiştir: “Web3'ün ivmesi artıyor ve bu güçlü yeni teknolojiyi dünyaya sunmaya her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Hesap soyutlama alanında son zamanlarda yaşanan gelişmeler ve tüketiciye yönelik dApp'lerin sayısındaki artışla birlikte, blockchainlerin ve kripto cüzdanlarının karmaşıklığı nedeniyle Web3'e erişemeyen Web2 kullanıcılarının katılım sürecine başlamamız an meselesi haline geldi.”

TinyTap CEO'su ve Open Campus Konsey üyesi Yogev Shelly ise şunları ifade etti: “Zincir üstü hareket eden eğitim gibi, Web2'den Web3'e geçiş yapan çok sayıda sektör görüyoruz. Daha fazla opsiyon kullanılabilir hale geldikçe büyümenin devam etmesini bekliyoruz. Mesela bu opsiyonlardan biri, normalde kapsamlı yazılı sözleşmeler ve kişisel bağlantılar gerektiren ortak yayıncılık haklarının artık dünya çapında tokenize dijital varlıklar olarak anında alınıp satılabilmesini sağlayacak olan, Yayıncı NFT'lerine yönelik akıllı sözleşmelerin kullanılması olabilir."

Playbux'ın Kurucusu ve CEO'su Sarun Vichayabhai şu ifadeleri paylaşmıştır: “Web3'ün geniş çapta benimsenmeye doğru hızlı bir büyüme içinde olduğu şüphe götürmez. Kullanıcıların yalnızca birkaç ay içinde içeriklere 100 milyon dakikadan fazla zaman ayırdığı "kazanmak için izle" özelliğimizin kullanıma sunulmasıyla birlikte Playbux'ta buna ilk elden tanık olduk. Bu durum, kullanıcılara ilgi çekici içerikler sunmanın önemini vurgulayacak, bu da kullanıcıların zamanlarını ve gas ücretlerini zincir üstü olarak yatırmak istemelerini sağlayacaktır. Bu trend devam ettikçe kullanıcıların etkileşime geçmesi için basit ve ilgi çekici kullanım alanları sunabilen projeler, benimsenme ve başarıda sürekli bir yükselişe tanık olacaktır."

7. Sonuç

Ayı piyasası koşullarına rağmen 2023'ün ikinci çeyreğinde doğrulanmış akıllı sözleşmelerdeki artış, blockchain teknolojisinin direncini ve bu teknolojiye duyulan ilginin gittikçe arttığını belirtmektedir. BNB Chain'in doğrulanmış akıllı sözleşmelerdeki baskın performansı ve diğer blockchainlerdeki istikrarlı büyümesi, sektörün güvenlik, güvenilirlik ve ölçeklenebilirliğe verdiği önemi vurgulamaktadır. Piyasa geliştikçe iş birliği, rekabet ve inovasyon, blockchain ekosistemini şekillendirmeye devam edecek ve merkeziyetsiz uygulamaların geniş çapta benimsenmesinin önünü açacaktır.


8. Referanslar

Share