Vector dots background.Cube in neuron.

BNB Greenfield

Nền kinh tế
và hệ thống lưu trữ
dữ liệu phi tập trung

Đọc Bản cáo bạch

BNB Greenfield là cơ sở hạ tầng lưu trữ phi tập trung trong hệ sinh thái BNB Chain rộng lớn, nơi người dùng và các dApp có thể tạo, lưu trữ và trao đổi dữ liệu với toàn quyền sở hữu nhằm tạo nên nền kinh tế dữ liệu mới.

Người dùng BNB Greenfield có thể

Đăng nhập bằng khóa (ID) dựa trên mật mã ẩn danh


Tạo, đọc và thực thi dữ liệu với trải nghiệm người dùng tương tự như trải nghiệm người dùng của các dịch vụ lưu trữ đám mây hiện đại hàng đầu hiện nay


Toàn quyền sở hữu tài sản dữ liệu, kiểm soát đối tượng có thể sử dụng tài sản và cách sử dụng tài sản, cả theo cách thủ công và bằng chương trình máy tính


Khai thác dữ liệu vì lợi ích tài chính của chính mình và của người khác


Hỗ trợ tương lai
của dữ liệu Web3

BNB Greenfield cũng sẽ mở ra cơ hội kinh doanh Web3 theo mô hình mới, sáng tạo và minh bạch cho các dApp.

Tính minh bạch và quyền sở hữu dữ liệu là bước tiếp theo để khai thác toàn bộ tiềm năng của kỷ nguyên Web3. BNB Greenfield sẽ tiếp tục phát triển lĩnh vực mới này thông qua hoạt động hợp tác với và vì lợi ích của cộng đồng Web3 rộng lớn hơn và thế hệ người dùng Web3 tiếp theo.

Kiến trúc
của BNB Greenfield

Hệ sinh thái của BNB Greenfield là bộ ba thực thể phối hợp với nhau để cung cấp hệ thống lưu trữ dữ liệu phi tập trung mới - tất cả đều lấy người dùng làm trung tâm.

Cube in space.

BNB Greenfield Core

BNB Greenfield Core gồm một blockchain hướng tới lưu trữ (BNB Greenfield) và một mạng lưới Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ (SP) phi tập trung. Người dùng tải yêu cầu lưu trữ dữ liệu lên BNB Greenfield, sau đó SP lưu trữ dữ liệu ngoài chuỗi. Người dùng có thể kiểm tra xem dữ liệu của mình có được lưu trữ đúng cách hay không bằng tính năng kiểm tra Proof-of-Challenge trên BNB Greenfield.

Các DApp BNB Greenfield

Ứng dụng phi tập trung (dApp) BNB Greenfield có thể giúp người dùng tương tác với hệ thống lưu trữ phi tập trung Greenfield hoặc có thể là các sản phẩm Web3 có tiện ích và giá trị thực sự, khai thác dữ liệu được lưu trữ trên BNB Greenfield ở quy mô lớn theo những cách mới mẻ và thú vị.

BNB Smart Chain

Thông qua một cầu nối chuỗi chéo gốc, mọi khía cạnh của dữ liệu lưu trữ trên BNB Greenfield (dữ liệu, siêu dữ liệu và quyền sử dụng dữ liệu) có thể được chuyển dễ dàng sang BNB Smart Chain, tại đây dữ liệu có thể được khai thác trong hệ sinh thái dApp BNB Chain hiện có.

Các tính năng chính

BNB Greenfield có một số tính năng độc đáo để trở thành phiên bản tiếp theo của mạng lưới lưu trữ phi tập trung hiện nay.

Đọc Bản cáo bạch
Cube in space.

Lưu trữ linh hoạt

Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ có thể chọn lưu trữ dữ liệu ở mọi nơi: từ các thiết bị đầu cuối riêng lẻ phi tập trung cho đến các dịch vụ lưu trữ tập trung lâu năm.

Cấu hình dữ liệu

Người dùng có thể cấu hình theo cách riêng cả dữ liệu, “vùng chứa” dữ liệu và quyền truy cập dữ liệu.

Hệ sinh thái hợp đồng thông minh gốc

Có thể khai thác một cách dễ dàng và trực quan dữ liệu được lưu trữ trong BNB Greenfield trên BNB Chain, một hệ sinh thái hỗ trợ hợp đồng thông minh đang phát triển mạnh.

Các công dụng tiềm năng

Dưới đây chỉ là một số tiềm năng mà BNB Greenfield có thể đem lại để tạo ra làn sóng ứng dụng phi tập trung mới.

Tìm hiểu thêm về
BNB Greenfield

Cập nhật tin tức phát triển sản phẩm của BNB Greenfield, định hình tương lai của lưu trữ phi tập trung và sớm tiếp cận hệ sinh thái BNB Greenfield.

Diễn đàn Build N' Build

Tìm hiểu chi tiết về thiết kế nền tảng và giao thức của BNB Greenfield với các nhà phát triển khác.


GitHub

Đánh giá cơ sở code, SDK, thông số API, v.v. của BNB Greenfield


Discord

Join our community and discuss BNB Greenfield's architecture and use cases