Seoul, Hàn Quốc, 17-19/12

Innovation Hackathon

Hackathon đầu tiên của BNB Chain tại Hàn Quốc

ĐĂNG KÝ ĐỂ HACKNHÀ TÀI TRỢ
Banner

Giải thưởng và khoản đầu tư Hạt Giống

Từ BNB Chain và các nhà đầu tư hàng đầu

Hackathon trực tiếp đầu tiên của BNB Chain tại Hàn Quốc

Lịch trình Hackathon

Đơn đăng kí bắt đầu nhận từ ngày 16/11, cuộc thi diễn ra trực tiếp từ ngày 17/12 - 19/12.


16/11 - 16/12

Đăng ký tham gia trực tuyến


17/12

Khai mạc, Hội thảo công nghệ & Hacking


18/12

Hacking


19/12

Thời hạn nộp hồ sơ và ngày Demo

Track Sponsors
Sponsors
BNB Cube

ĐĂNG KÝ THAM GIA HACKATHON NGAY!

Đăng ký ngay