Thông báo nâng cấp BNB Smart Chain Mainnet: “Planck Update”.

2023.4.17  •  5 min read
Blog post image.

Mainnet BNB Smart Chain dự kiến ​​sẽ có một bản hard fork định kỳ có tên Planck ở độ cao khối 27.281.024. Tốc độ tạo khối hiện tại cho thấy điều này sẽ xảy ra vào khoảng ngày 12 tháng 4 năm 2023. Validator và full node operators trên main net nên pdate phần mềm của họ lên bản  v1.1.21 trước ngày 12 tháng 4 năm 2023.

1. Bối cảnh

1.1 Max Planck là ai?

Max Planck (1858-1947) là nhà vật lý người Đức nổi tiếng với công trình nghiên cứu về thuyết lượng tử. Ông được coi là người sáng lập cơ học lượng tử, một nhánh vật lý mô tả hành vi của vật chất và năng lượng ở cấp độ nguyên tử và hạ nguyên tử.

Planck đã nhận được nhiều danh hiệu và giải thưởng trong suốt sự nghiệp của mình, trong đó có giải Nobel Vật lý năm 1918.

1.2 Hard fork là gì?

Hard fork là một bản nâng cấp của mạng, tuy nhiên nó không tương thích với bản cập nhật trước vì những thay đổi mang tính đột phá có trong bản phát hành mới nhất. Việc hard fork trên BNB Smart Chain được coi là thành công nếu hơn một nửa số lượng Validator nâng cấp để tiếp tục tạo khối. Nếu các Full-node hiện tại trong mạng không nâng cấp, họ sẽ không thể nhận và tạo các khối tiếp theo một cách bình thường sau chiều cao khối hard fork.

1.3 Điều gì xảy ra trong quá trình nâng cấp mạng?

Đối với bản nâng cấp này, các thay đổi logic sẽ xảy ra ở khối có chiều cao 27.281.024. Sau khi nâng cấp thành công, blockchain có thể được vá lỗi và chạy một loạt các tính năng mới.

2. Việc nâng cấp này có tác động tới tôi như thế nào?

2.1 Với tư cách là Full-node Operator, tôi phải làm gì?

Bản phát hành hiện tại đang có một vài lỗi và bạn cần chuyển sang phiên bản v1.1.21 . Hướng dẫn nâng cấp bao gồm (tất cả những việc dưới đây phải được thực hiện trước chiều cao khối hardfork):

 1. Nếu node của bạn đã được đồng bộ hóa với mạng, vui lòng tải xuống và biên dịch phiên bản mới nhất
 2. Dừng quá trình geth và khởi động lại với v1.1.21 .

2.2 Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi quên nâng cấp kịp thời Full-node của mình?

Nếu bạn không thể nâng cấp phiên bản của mình, bạn không thể đồng bộ hóa với các Peer/Validator Node đã nâng cấp trên mạng BNB Smart Chain. Bạn sẽ không thể kết nối hoặc gửi giao dịch.

Làm thế nào để sửa?

 1. Tải xuống và biên dịch phiên bản mới nhất v1.1.21 .
 2. Dừng quá trình geth và khởi động lại với v1.1.21 .

2.3 Tôi phải làm gì khi là Developer,?

Không có thay đổi nào đối với mô-đun EVM. Bạn không cần phải làm bất cứ điều gì.

3. Những thay đổi sắp tới

3.1 Tăng cường bảo mật BEP-171 cho mô-đun chuỗi chéo

BEP này giới thiệu một số cải tiến bảo mật cho bridge của cross-chain giữa BNB Beacon Chain và BNB Smart Chain.

Để tiếp tục loại bỏ các tác động phổ biến của các vấn đề tiềm ẩn trong mô-đun cross-chain, nó sẽ thực hiện một số cải tiến sau:

 • Nâng cấp trình xác minh bằng chứng IAVL lên thông số kỹ thuật ICS23 .
 • Áp dụng khóa hẹn giờ khi thực hiện một lượng lớn tiền thông qua cross-chain.
 • Các kênh cross-chain có thể tự động bị tạm dừng khi phát hiện dấu hiệu giả mạo.
 • Các kênh cross-chain có thể bị tạm dừng bởi bất kỳ trình xác thực nào trong trường hợp khẩn cấp.

3.2 BEP-172 Tăng cường độ ổn định mạng khi xảy ra sự kiện Slash Occur

BEP này giới thiệu một bản cập nhật cho sự đồng thuận của Parlia giúp cải thiện tính ổn định của mạng. Nó thay đổi cài đặt dấu thời gian và độ trễ cho các Validator không hoạt động. Khi Validator bỏ lỡ lượt cam kết một khối nào đó, khối được khai thác bởi Validator ngược chiều được chọn một cách ngẫu nhiên sẽ được cam kết càng sớm càng tốt (4 hoặc 3 giây).

3.3 Những thay đổi đáng chú ý khác

TÍNH NĂNG

 • #1322: `--diffsync` không được sử dụng nữa
 • #1261: cập nhật API callTracer sẽ có một tùy chọn `withLog` để gom nhật ký phát ra trong mỗi lượt gọi.

VÁ LỖI

 • Sửa lỗi #1356: sự cố khi không có quyền truy cập khi tắt TxPool
 • Sửa lỗi #1354: thêm một vài kiểm tra trong boundary testing giúp tăng cường bảo mật
 • #1377 miner: thêm fallthrough cho các trường hợp Switch case

Theo dõi chúng tôi để cập nhật mọi thứ về BNB Chain!

https://t.me/BNBChainVietnamese

Article description (within 145 characters)

BNB Chain sẽ tiến hành hard fork Planck cho BNB Smart Chain Mainnet. Điều này sẽ diễn ra như thế nào và sự thay đổi sẽ dẫn tới những tác động gì?

Share