Chuỗi

BNB Smart Chain

Dễ dàng xây dựng các dApp Web3

BNB Beacon Chain

Sunset soon

Lớp quản trị & stake của hệ sinh thái BNB Chain

Tài liệuGitHubFaucetStake BNBBscScanBSCTraceDev ToolsLearn more about FusionTài liệuTrình khám phá Beacon ChainStake BNBTài liệuGitHubFaucetCầu nốiGreenfieldScanDCellarDev ToolsTài liệuGitHubFaucetCầu nốiopBNBScanDev ToolsTài liệuGitHubFaucetBridgezkBNBScanThị trường giao dịch

Nhà phát triển

Nhà phát triển

Bắt đầu xây dựng trên BNB Chain

Bắt đầu xây dựng
Nhà phát triển
BNB Smart ChainBNB Beacon ChainBNB GreenfieldopBNBzkBNBDAU Incentive ProgramTVL Incentive ProgramKhởi độngChương trình tăng tốc MVBTrợ Cấp Cho Nhà Phát TriểnSpace BMEME Innovation ProgramXem tất cả các chương trình
Liên hệ ngayBắt đầu xây dựng
Liên hệ ngayBắt đầu xây dựng

Sự kiện BNB Chain

Hãy đến và gặp gỡ những nhà xây dựng Web3 sáng tạo nhất thế giới

Upcoming Events3

BNB Chain Connect - Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City

Meetup

BNB Chain Connect - Ho Chi Minh City

@Ho Chi Minh City, Vietnam


10:00 SA 06 thg 6, 2024

Sự kiện trong 1 ngày

BNB Chain Hackathon 2024 Q3

Online

Hackathon

BNB Chain Hackathon 2024 Q3

@Online


thg 7 2024

BNB Chain Hackathon 2024 Q4

Online

Hackathon

BNB Chain Hackathon 2024 Q4

@Online


thg 10 2024

Past Events40

Block World Tour Granada 2024

Granada

Block World Tour Granada 2024

Meetup

@Granada, Spain

05:00 CH 14 thg 5, 2024

Sự kiện trong 1 ngày

BNB Chain Connect - Ethereum Rio

Rio de Janeiro

BNB Chain Connect - Ethereum Rio

Meetup

@Rio de Janeiro, Brazil

08:00 CH 13 thg 5, 2024

Sự kiện trong 2 ngày

BNB Chain Connect, BNBeach- Dubai

Dubai

BNB Chain Connect, BNBeach- Dubai

Meetup

@Dubai, UAE

04:00 CH 19 thg 4, 2024

Sự kiện trong 1 ngày

BNB Chain Connect: One BNB Roadshow - Kyiv

Kyiv

BNB Chain Connect: One BNB Roadshow - Kyiv

Meetup

@Kyiv, Ukraine

07:00 CH 18 thg 4, 2024

Sự kiện trong 1 ngày

MVB 7 Virtual Demo Day

Online

MVB 7 Virtual Demo Day

Meetup

@Online

03:00 CH 16 thg 4, 2024

Sự kiện trong 1 ngày

BNB Chain Connect - Breakfast N' Build

Paris

BNB Chain Connect - Breakfast N' Build

Space B

@Paris, France

09:30 SA 11 thg 4, 2024

Sự kiện trong 1 ngày

BNB Chain Hackathon 2024 Q2: OneBNB - Coding the Future

Online

BNB Chain Hackathon 2024 Q2: OneBNB - Coding the Future

Hackathon

@Online

00:00 SA 11 thg 4, 2024

Sự kiện trong 36 ngày

BNB Chain Connect - Hong Kong

Hong Kong

BNB Chain Connect - Hong Kong

Meetup

@Hong Kong, Hong Kong

03:00 CH 05 thg 4, 2024

Sự kiện trong 1 ngày

BNB Chain Connect - Astana

Astana

BNB Chain Connect - Astana

Meetup

@Astana, Kazakhstan

02:30 CH 03 thg 4, 2024

Sự kiện trong 1 ngày

BNB Chain Connect - Seoul

Seoul

BNB Chain Connect - Seoul

Meetup

@Seoul, South Korea

06:00 CH 28 thg 3, 2024

Sự kiện trong 1 ngày

Past Events40

Block World Tour Granada 2024

Granada

Meetup

Block World Tour Granada 2024

@Granada, Spain


05:00 CH 14 thg 5, 2024

Sự kiện trong 1 ngày

BNB Chain Connect - Ethereum Rio

Rio de Janeiro

Meetup

BNB Chain Connect - Ethereum Rio

@Rio de Janeiro, Brazil


08:00 CH 13 thg 5, 2024

Sự kiện trong 2 ngày

BNB Chain Connect, BNBeach- Dubai

Dubai

Meetup

BNB Chain Connect, BNBeach- Dubai

@Dubai, UAE


04:00 CH 19 thg 4, 2024

Sự kiện trong 1 ngày

BNB Chain Connect: One BNB Roadshow - Kyiv

Kyiv

Meetup

BNB Chain Connect: One BNB Roadshow - Kyiv

@Kyiv, Ukraine


07:00 CH 18 thg 4, 2024

Sự kiện trong 1 ngày

MVB 7 Virtual Demo Day

Online

Meetup

MVB 7 Virtual Demo Day

@Online


03:00 CH 16 thg 4, 2024

Sự kiện trong 1 ngày

BNB Chain Connect - Breakfast N' Build

Paris

Space B

BNB Chain Connect - Breakfast N' Build

@Paris, France


09:30 SA 11 thg 4, 2024

Sự kiện trong 1 ngày

BNB Chain Hackathon 2024 Q2: OneBNB - Coding the Future

Online

Hackathon

BNB Chain Hackathon 2024 Q2: OneBNB - Coding the Future

@Online


00:00 SA 11 thg 4, 2024

Sự kiện trong 36 ngày

BNB Chain Connect - Hong Kong

Hong Kong

Meetup

BNB Chain Connect - Hong Kong

@Hong Kong, Hong Kong


03:00 CH 05 thg 4, 2024

Sự kiện trong 1 ngày

BNB Chain Connect - Astana

Astana

Meetup

BNB Chain Connect - Astana

@Astana, Kazakhstan


02:30 CH 03 thg 4, 2024

Sự kiện trong 1 ngày

BNB Chain Connect - Seoul

Seoul

Meetup

BNB Chain Connect - Seoul

@Seoul, South Korea


06:00 CH 28 thg 3, 2024

Sự kiện trong 1 ngày

Builders Club

Joining the BNB Chain Builders Club empowers you to take the lead in organizing local events, connect with fellow like-minded enthusiasts, and actively contribute to shaping the future of Web3 technology.

Learn More
builders club blog