Spiral Arrow in 3D Space

Khuyến khích tăng trưởng trên BNB Chain

Chương trình của chúng tôi cung cấp hỗ trợ cho các giai đoạn phát triển khác nhau, hãy đăng ký ngay bây giờ và phát triển lớn mạnh trong hệ sinh thái BNB Chain.

Đăng ký ngay
Lý do nên tham gia chương trình khuyến khích tăng trưởng

Chúng tôi hiểu rằng thách thức hiện diện ở các giai đoạn phát triển khác nhau của mỗi dự án, do đó chúng tôi đã thiết kế riêng một chương trình để mở rộng quy mô tăng trưởng dù dự án của bạn ở bất cứ giai đoạn nào.

tailored
Thiết kế riêng cho bạn

Nhận phần thưởng khuyến khích dựa trên các mục tiêu tăng trưởng được tạo sẵn cho bạn ở giai đoạn phát triển hiện tại.

gas-incentive
Ưu đãi lên đến 100% phí gas

Nhận các bậc phần thưởng khuyến khích khác nhau dựa trên các mốc phát triển khác nhau.

Bạn đang tìm cách thúc đẩy tăng trưởng cho dự án của mình?

Chúng tôi đang tìm kiếm các dự án mong muốn xây dựng, thu hút nhiều người dùng hơn nữa và mở rộng phạm vi hoạt động của họ trong hệ sinh thái của chúng tôi.

Đã triển khai
trên BNB Chain

An toàn và được kiểm định bởi một kiểm định viên uy tín

Các dự án có tiềm năng phát triển

Bắt đầu với chương trình Khuyến khích phát triển trên BNB Chain

Bước 1

Đăng ký

Các dự án và nhóm phải gửi đơn đăng ký để bắt đầu quá trình đánh giá

Đăng ký ngay

Bước 2

Đánh giá

Sau khi hoàn thành đơn đăng ký, chúng tôi sẽ tiến hành một quá trình đánh giá, trong đó chúng tôi sẽ thẩm định bằng cách đánh giá toàn bộ dự án


Bước 3

Quyết định

Các ứng viên thỏa mãn các tiêu chí đánh giá sẽ được thông báo và chúng tôi sẽ làm việc với họ để thiết kế các mục tiêu tăng trưởng


Bước 4

Hành động

Bạn phát triển!

Search in 3D Space

Không phải chương trình bạn đang tìm kiếm?

Các chương trình khác