Spiky Ball in 3D Space


Khởi độngBNB Chain

Khám phá các công cụ và dịch vụ thiết yếu từ hệ sinh thái BNB Chain, được thiết kế để giúp các nhà phát triển và dự án bắt đầu hành trình xây dựng của họ.

Đăng ký ngayKhám phá thêm dịch vụ
Services

Infra Service Provider

DAO Builder

Marketing Services

Blockchain infrastructure and service provider with essential tools to power development.

nhà cung cấp dịch vụ

Offerings


EVM.INK

EVM.INK

  • Inscriptions indexer and community tools


Bắt đầu xây dựng với 4 bước đơn giản

Bước 1

Đăng ký

Để bắt đầu quy trình này, các đội phải hoàn thành và nộp đơn đăng ký. Trong giai đoạn này, các đội có thể chọn dịch vụ của nhà cung cấp mà họ muốn nhận. Đảm bảo rằng bạn sử dụng @BNBChainKickstart trên Telegram để có thể giao tiếp liền mạch.

Đăng ký ngay

Bước 2

Đánh giá

Sau khi bạn gửi đơn đăng ký, chúng tôi sẽ bắt đầu đánh giá và thẩm định toàn bộ dự án.


Bước 3

Nhận

Những ứng viên đủ điều kiện sẽ nhận được thông tin về cách nhận các ưu đãi Kickstart BNB Chain của họ.


Bước 4

Hành động

Bạn kiến tạo!

Trở thành nhà cung cấp dịch vụ cho Kickstart

Giới thiệu các dịch vụ của bạn trên Kickstart BNB Chain và thúc đẩy sự phát triển và đổi mới của Web3.

Tham gia ngay

Build on BNB Chain
Search in 3D Space

Không phải là chương trình bạn đang tìm kiếm?

Các chương trình khác