Innovation Roadshow

Innovation Roadshow

Stylized "innovation" text.
Stylized "roadshow" text.

Học các kỹ năng Web3 tiên tiến và xây dựng mạng lưới gồm các nhà phát triển Web3 có năng lực.

Tham gia ngay
Illustration with colorful shapes and space objects.

Innovation
Roadshow
là gì?

Tương lai của blockchain đang nằm ngay trong tầm tay bạn. Innovation Roadshow của BNB Chain tổ chức hội thảo với các phiên thảo luận nhóm, được thiết kế để:

Trau dồi kỹ năng của bạn

Tăng cường kết nối của bạn

Trao quyền cho các nhà phát triển Web3 của chúng tôi ở mọi khu vực

Chuỗi sự kiện trực tiếp của chúng tôi miễn phí và bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, người đăng ký sẽ được lựa chọn cẩn thận để đảm bảo rằng sự kiện của chúng tôi chỉ bao gồm những người có năng lực tốt nhất.

Illustration with colorful shapes and space objects.
Tham gia Innovation Roadshow toàn cầu của chúng tôi

Bangalore, India

30 thg 6

Mexico City, Mexico

1 thg 7