Chuỗi

BNB Smart Chain

Dễ dàng xây dựng các dApp Web3

BNB Beacon Chain

Sunset soon

Lớp quản trị & stake của hệ sinh thái BNB Chain

Tài liệuGitHubFaucetStake BNBBscScanBSCTraceDev ToolsLearn more about FusionTài liệuTrình khám phá Beacon ChainStake BNBTài liệuGitHubFaucetCầu nốiGreenfieldScanDCellarDev ToolsTài liệuGitHubFaucetCầu nốiopBNBScanDev ToolsTài liệuGitHubFaucetBridgezkBNBScanThị trường giao dịch

Nhà phát triển

Nhà phát triển

Bắt đầu xây dựng trên BNB Chain

Bắt đầu xây dựng
Nhà phát triển
BNB Smart ChainBNB Beacon ChainBNB GreenfieldopBNBzkBNBDAU Incentive ProgramTVL Incentive ProgramKhởi độngChương trình tăng tốc MVBTrợ Cấp Cho Nhà Phát TriểnSpace BMEME Innovation ProgramXem tất cả các chương trình
Liên hệ ngayBắt đầu xây dựng
Liên hệ ngayBắt đầu xây dựng

San Francisco, 27-30/10

Hackathon Đổi mới!

Hackathon đầu tiên của BNB Chain tại Hoa Kỳ

Đăng ký tham giaNhà tài trợ
Banner

Giải thưởng và khoản đầu tư Hạt Giống

Từ BNB Chain và các nhà đầu tư hàng đầu

Hackathon trực tiếp đầu tiên của BNB Chain tại Hoa Kỳ

Lịch trình Hackathon

Hacker nộp đơn đăng kí bắt đầu từ ngày 1/10 và cuộc thi diễn ra trực tiếp từ ngày 27/10 - 30/10.


1/10 - 26/10

Đăng ký tham gia trực tuyến


27/10

Đăng ký tại chỗ


28/10

Khai mạc, Hội thảo công nghệ & Hacking


29/10

Hacking


30/10

Thời hạn nộp hồ sơ và ngày Demo

BNB Cube

ĐĂNG KÝ THAM GIA HACKATHON NGAY!

Đăng ký ngay