San Francisco, 27-30/10

Hackathon Đổi mới!

Hackathon đầu tiên của BNB Chain tại Hoa Kỳ

Đăng ký tham giaNhà tài trợ
Banner

Giải thưởng và khoản đầu tư Hạt Giống

Từ BNB Chain và các nhà đầu tư hàng đầu

Hackathon trực tiếp đầu tiên của BNB Chain tại Hoa Kỳ

Lịch trình Hackathon

Hacker nộp đơn đăng kí bắt đầu từ ngày 1/10 và cuộc thi diễn ra trực tiếp từ ngày 27/10 - 30/10.


1/10 - 26/10

Đăng ký tham gia trực tuyến


27/10

Đăng ký tại chỗ


28/10

Khai mạc, Hội thảo công nghệ & Hacking


29/10

Hacking


30/10

Thời hạn nộp hồ sơ và ngày Demo

BNB Cube

ĐĂNG KÝ THAM GIA HACKATHON NGAY!

Đăng ký ngay