Chuỗi

BNB Smart Chain

Build web3 dApps effortlessly

BNB Beacon Chain

Sunset soon

Lớp quản trị & stake của hệ sinh thái BNB Chain

Tài liệuGitHubFaucetStake BNBBscScanBSCTraceDev ToolsLearn more about FusionTài liệuTrình khám phá Beacon ChainStake BNBTài liệuGitHubFaucetCầu nốiGreenfieldScanDCellarDev ToolsTài liệuGitHubFaucetCầu nốiopBNBScanDev ToolsTài liệuGitHub

Nhà phát triển

Nhà phát triển

Bắt đầu xây dựng trên BNB Chain

Bắt đầu xây dựng
Developers
BNB Smart ChainBNB GreenfieldopBNBzkBNBTrading Volume Incentive ProgramDAU Incentive ProgramTVL Incentive ProgramKhởi độngChương trình tăng tốc MVBSpace BMEME Innovation ProgramXem tất cả các chương trình

Hệ sinh thái

Cộng đồng

Trung tâm cộng đồng

Tham gia cộng đồng sôi động của chúng tôi

Tham gia ngay
Community Hub
Liên hệ ngayBắt đầu xây dựng
Liên hệ ngayBắt đầu xây dựng

BNB Chain Developers

Build cutting-edge Web3 applications on the Blockchain with the largest user base.

Read the DocsGet Support
Spaceship in 3D Space

Developer Programs

BNB Chain Developer Programs provide the perfect blend of support and resources to help you reach new heights. Our extensive offerings, including grants, incentives, and non-financial assistance, will help you thrive.

See All Programs

Developer Resources

A compilation of essential learning materials and discussion forums for developers joining the BNB Chain community.

Documentation

Access readily available resources on BNB Smart Chain, BNB Beacon Chain and more.

GitHub

Explore, collaborate and contribute to our tech repositories with other developers on BNB Chain.

Forum

Leverage the expertise of a strong community of developers building on BNB Chain.

Roadmap

Find out more about where BNB Chain is headed and how your project can grow with it.

Support

Get support from the BNB Chain team and community.

Công cụ cho nhà phát triển

Wallet

Trust Wallet

MetaMask

BNB Chain Cube
Bạn không tìm thấy công cụ phù hợp?Khám phá các công cụ khác

Sự kiện nhà phát triển

BNB Chain đang tổ chức các sự kiện với các đối tác cộng đồng trên toàn cầu dưới hình thức các buổi gặp mặt, hội nghị, hackathon, v.v.

Bug Bounty

Tìm ra các lỗ hổng trên nền tảng của chúng tôi và giành được phần thưởng.

GitHub

Khám phá kho công nghệ và đóng góp vào BNB Chain.

Tham gia cộng đồng

Forum
Discord
GitHub