Cổng thông tin nhà phát triển BNB Chain

Hướng dẫn sử dụng dành cho dành cho Nhà xây dựng BNB Chain.

Xây dựng Web3 trên blockchain có nhiều người dùng nhất.

Đọc tài liệu

Mới tiếp cận với việc phát triển trên BNB Chain?

Dễ dàng tìm hiểu cách tạo dApp đầu tiên trên BNB Chain.

Beginner

Hướng dẫn tham khảo nhanh về phát triển BNB Smart Chain

Beginner

Lập trình trong Solidity

Beginner

Xây dựng NFT của bạn trên BSC

Beginner

Xây dựng dApp đầu tiên của bạn trên BSC

Các giải pháp của BNB Chain

BNB Chain rất thích hợp để xây dựng các dApp quy mô lớn với số lượng người dùng lớn. Trong phần này, chúng tôi đã chia sẻ một số ví dụ để cho thấy BNB Chain có rất nhiều tiềm năng.

Advanced

Xây dựng một DeFi tinh vi

Advanced

Xây dựng trò chơi blockchain đầu tiên

Advanced

Xây dựng trường hợp thực tế bằng BNB Chain

Advanced

Ưu tiên hàng đầu - Bảo mật

Tài nguyên dành cho nhà phát triển

Bộ sưu tập thông tin đào tạo và kênh thảo luận dành cho các nhà phát triển tham gia vào BNB Smart Chain.

Tài liệu

Tài liệu toàn diện dành cho các nhà phát triển trên BNB Beacon Chain, BNB Smart Chain cùng các nền tảng khác.

Lộ trình

Lộ trình BNB Chain 2022 đã được cập nhật để tập trung vào vấn đề phi tập trung hơn, hiệu suất cao và khả năng nâng cấp đa chuỗi.

Diễn đàn

Một diễn đàn cộng đồng và công khai hướng đến đổi mới, nghiên cứu và đề xuất cho BEP.

Discord

Tham gia thảo luận về thông tin mới nhất trên BNB Chain và Web3 Futures, đồng thời tham gia vào Sự kiện dành cho nhà phát triển.

Công cụ cho nhà phát triển

Wallet

Trust Wallet

MetaMask

BNB Chain Cube
Didn't find the right tool?Explore More Tools

Chương trình tăng tốc dành cho nhà phát triển

BNB Chain đang tích cực hợp tác với các cộng đồng và cung cấp một chương trình hỗ trợ đặc lực để kết nối, ươm tạo và thúc đẩy các nhà xây dựng.

Revelation Hackathon

Revelation là cuộc thi hackathon hàng đầu của BNB Chain trên toàn cầu. BNB Chain sẽ tổ chức hackathon 3 tháng một lần, với các buổi giao lưu bàn luận về hack ở nhiều khu vực/quốc gia khác nhau. Tất cả những người chiến thắng hackathon sẽ được trực tiếp tham gia vào chương trình ươm tạo MVB.

Learn More

Chương trình ươm tạo MVB

Một chương trình tăng tốc tập trung vào BNB, giữa BNB Chain và Binance Labs nhằm ươm mầm các dự án tăng trưởng một cách hữu cơ hơn thông qua tập huấn, tài trợ/đầu tư và hỗ trợ mạng lưới.

Apply for MVB

Sự kiện nhà phát triển

BNB Chain đang tổ chức các sự kiện với các đối tác cộng đồng trên toàn cầu dưới hình thức các buổi gặp mặt, hội nghị, hackathon, v.v.

Bug Bounty

Tìm ra các lỗ hổng trên nền tảng của chúng tôi và giành được phần thưởng.

Github

Khám phá kho công nghệ và đóng góp vào BNB Chain.

Tham gia cộng đồng

Forum
Discord
GitHub