Cổng thông tin nhà phát triển BNB Chain

Hướng dẫn sử dụng dành cho dành cho Nhà xây dựng BNB Chain.

Xây dựng Web3 trên blockchain có nhiều người dùng nhất.

Đọc tài liệuNhận hỗ trợ

Mới tiếp cận với việc phát triển trên BNB Chain?

Dễ dàng tìm hiểu cách tạo dApp đầu tiên trên BNB Chain.

Beginner

Hướng dẫn tham khảo nhanh về phát triển BNB Smart Chain

Beginner

Lập trình trong Solidity

Beginner

Xây dựng NFT của bạn trên BSC

Beginner

Xây dựng dApp đầu tiên của bạn trên BSC

Các giải pháp của BNB Chain

BNB Chain rất thích hợp để xây dựng các dApp quy mô lớn với số lượng người dùng lớn. Trong phần này, chúng tôi đã chia sẻ một số ví dụ để cho thấy BNB Chain có rất nhiều tiềm năng.

Advanced

Xây dựng một DeFi tinh vi

Advanced

Xây dựng trò chơi blockchain đầu tiên

Advanced

Xây dựng trường hợp thực tế bằng BNB Chain

Advanced

Ưu tiên hàng đầu - Bảo mật

Chương trình dành cho nhà phát triển

Chương trình dành cho nhà phát triển cung cấp cho bạn tổng hòa của sự hỗ trợ và tài nguyên phù hợp để nâng tầm cùng BNB Chain. Chúng tôi cung cấp nhiều chương trình, bao gồm trợ cấp, ưu đãi, hỗ trợ phi tài chính, v.v.

Xem tất cả các chương trình
Spaceship in 3D Space

Tài nguyên dành cho nhà phát triển

Bộ sưu tập thông tin đào tạo và kênh thảo luận dành cho các nhà phát triển tham gia vào BNB Smart Chain.

Tài liệu

GitHub

Diễn đàn

Lộ trình

BNB Cube

Hỗ trợ

Nhận trợ giúp và sự hỗ trợ bạn cần từ đội ngũ BNB Chain và bằng cách tham gia cộng đồng của chúng tôi

Công cụ cho nhà phát triển

Wallet

Trust Wallet

MetaMask

BNB Chain Cube
Bạn không tìm thấy công cụ phù hợp?Khám phá các công cụ khác

Sự kiện nhà phát triển

BNB Chain đang tổ chức các sự kiện với các đối tác cộng đồng trên toàn cầu dưới hình thức các buổi gặp mặt, hội nghị, hackathon, v.v.

Bug Bounty

Tìm ra các lỗ hổng trên nền tảng của chúng tôi và giành được phần thưởng.

Github

Khám phá kho công nghệ và đóng góp vào BNB Chain.

Tham gia cộng đồng

Forum
Discord
GitHub